WHY INSPIRA

ความแตกต่างของเรา คือความใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละโจทย์…ของแต่ละองค์กร…และของผู้เรียนแต่ละคนในคลาส
เราช่วยให้ลูกค้าตกผลึกโจทย์จนชัดเจน
เรายืดหยุ่นและใช้วิธีการผสมผสาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ 

“อ.เอ้ โค้ชได้ตรงจุด ตรงประเด็นมากๆ เหมือนมันเคาะเราทุกครั้งที่ได้เรียนเลย”
คุณพรพรรณ  จงอรุณงามแสง (QA Manager)

“ประทับใจวิทยากรและทีมงาน เพราะมีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นอกกรอบ ทำให้มองเห็นทางออกได้ง่าย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง”
ว่าที่ร้อยเอก วัชรศักดิ์ สุวรรณเพชร (พนังงานปฏิบัติการคลัง)

WHAT WE DO

อินสปายราทำงานด้านการพัฒนาคน โดยช่วยให้คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเอง

 

  • ผลลัพธ์ต่อองค์กร ความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่มาจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และความผูกพันต่อองค์กร (employee engagement) ในระดับสูง
  • ผลลัพธ์ระดับบุคคล ซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือการที่ทุกคนมาทำงานทุกวันอย่างมีความสุขและรู้สึกประสบความสำเร็จ

WHO WE ARE

อินสปายราเชื่อในศักยภาพของคน
ความสุขและความสำเร็จ เราทุกคนสร้างได้…และต้องสร้างเอง

งานสำรวจหลายงาน สะท้อนผลว่าคนส่วนใหญ่เพียงแต่ทำงานตามหน้าที่และความจำเป็น ซึ่งน่าเสียดายเพราะนอกจากเวลานอนหลับ เราใช้เวลาที่ตื่นส่วนใหญ่ในที่ทำงาน

อินสปายราช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกวันทำงานและสร้างความสำเร็จและการเติบโตในหน้าที่การงาน  คนที่มาสัมผัสเราจะเห็นว่า ความสุขและความสำเร็จเป็นทักษะและภาวะที่สร้างจนเป็นนิสัยได้… ทุกวัน

การเติบโต (GROWTH)

เราเชื่อมั่นในการเรียนรู้และเติบโตของทุกคน เราชื่นใจเมื่อเห็นตัวเองและผู้อื่นเติบโต ดีขึ้น เก่งขึ้น มีความสุขมากขึ้นทุกวัน เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ที่แต่ละคนฝันอยากให้ตัวเองเป็น

ความซื่อสัตย์ (INTEGRITY)

อยู่ให้เห็นเป็นให้ดู เราทำและเป็นในสิ่งที่เราเชิญชวนให้คนอื่นทำ เราซื่อสัตย์กับตัวเอง ลูกค้า และทุกคนที่มาสัมผัสเรา ข้างนอกข้างในของเราตรงกัน สิ่งที่เราคิด พูด ทำ เป็นสิ่งเดียวกัน

ความยอดเยี่ยม (EXCELLENCE)

เราไม่ได้มุ่งหาความสมบูรณ์แบบ แต่เรามีมาตรฐานสูงต่อตัวเองและงานที่เราส่งมอบงานที่ผ่านมือเราบ่งบอกถึงความใส่ใจ ความประณีตในความคิดและการลงมือทำ ซึ่งสะท้อนความภูมิใจในตัวเองของเรา ความเป็นเลิศคือนิสัย ในการทำสิ่งต่างๆ อย่างดีที่สุดที่เราบ่มเพาะในตัวเรา

การคิดบวกและความสนุกสนาน (POSITIVE & FUN SPIRIT)

เราเชื่อในพลังบวกที่จุดประกายความคิด
และการกระทำ ความสนใจและความใส่ใจที่เป็นบวกทำให้เราไม่หนีหรือปฏิเสธปัญหา
แต่สามารถเรียนรู้และจัดการมันได้อย่างสนุกสนาน แต่ว่าจริงจัง งานพัฒนาคนของเราเป็นไปในเชิงบวกที่สร้างสรรค์

ความอิสระและความรับผิดชอบ (FREEDOM & RESPONSIBILTY)

เราสร้างคนเข้มแข็งที่สามารถรับผิดชอบต่อตัวเองและทำตามคำสัญญาของตัวเองได้ เพราะความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของความอิสระ และความรับผิดชอบต่อตัวเอง นำมาซึ่งความอิสระสูงสุด เราทำงานอย่างพึ่งพาอาศัยกันได้เพราะเรารับผิดชอบต่อตัวเอง