“ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละ ใครรับได้ก็รับ รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับ” เคยได้ยินคนพูดประโยคนี้ไหม หรือคุณเคยพูดเองใน

บางครั้งไหม

องค์ประกอบอันแรกและอันพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ (หรือที่เรียกกันว่า EQ) นั้นก็คือ Self Awareness หรือ

การรู้จักตัวเองนั่นเอง คนที่พูดประโยคข้างต้น ถือว่ารู้จักและยอมรับตัวเองดีแล้วหรือเปล่าต้องเริ่มที่ว่า การรู้จักตัวเองที่

จริงแท้ คืออะไรกันแน่

การรู้จักตัวเองในความหมายของEQ คือรู้อารมณ์ตัวเอง รู้จุดแข็งจุดอ่อน เป้าหมาย และสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนตัวเอง

ค่านิยมที่เราให้ความสำคัญในชีวิต รู้ในการกระทำของเรา เจตนา และผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น มันเป็นการรู้ที่เกิดจากการมีสติ

คอยสังเกตเฝ้ามองและตั้งคำถามต่อตัวเอง

ผลของการรู้ตัวเองก็คือ การยอมรับตัวเองว่าเรามีทั้งข้อดีและข้อด้อย สามารถประเมินตัวเองได้โดยไม่เข้าข้างตัวเอง

เมื่อตัวเองทำผิดก็สามารถรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นได้โดยไม่ตั้งแง่ตั้งกำแพง และไม่หัวเสียโกรธเค้า และอาจหัวเราะ

ตัวเองได้ก่อนที่ใครจะหัวเราะเราเลยด้วยซ้ำ สุดท้ายคือเกิดความมั่นใจในตัวเองที่ลึกมั่นคงในใจ ที่ไม่ใช่ความกร่างหรือยกตน

ข่มคนอื่น และไม่ใช่การปฏิเสธปกป้องตัวเอง

ดังนั้น คนที่รู้จักตัวเอง จะมีความมั่นคงทางอารมณ์โดยไม่สั่นคลอนกับคำวิพากษ์วิจารณ์ง่าย ๆ แต่ในขณะเดียวกันสามารถ

พัฒนาปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้น เรียกว่า ยอมรับตัวเองแต่ไม่ยึดติดกับ

ตัวเอง สามารถก้าวไปข้างหน้าได้

จริงอยู่ ว่าเราไม่ควรต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใคร แต่เราต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น ทำประโยชน์ทั้งต่อ

ตนเองและโลกใบนี้ได้มากขึ้น นั่นคือเพื่อเราเองนั่นแหละที่จะได้มีชีวิตที่ดีงาม

วิธีการฝึกง่าย ๆ เพื่อเพิ่มการรู้จักตัวเองคือ

 • ลองเขียนออกมาว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไร แล้วลองถามคนสนิทสักสองสามคนว่าเค้าเห็นอย่างไร ถ้าไม่ตรงกัน

  ทำไมเค้าจึงคิดต่าง  (เราจะเห็นพฤติกรรมตัวเองชัดขึ้น)

 • ลองเขียนออกมาว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตทั้งระยะสั้นและยาวอย่างไร และทำไมเป้านั้นจึงสำคัญกับเรา แล้วลองหมั่นสังเกต

  หรือให้คะแนนตัวเองทุกวันก็ได้ ว่าเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับเป้าหมายและสิ่งสำคัญกับเราแค่ไหน

 • หยุดเช็คตัวเองเป็นระยะสั้น ๆ เพียงสิบวินาที ว่าตอนนี้เรากำลังคิดเรื่องอะไร รู้สึกอย่างไร และร่างกายกำลังทำอะไรอยู่

  ทำแบบนี้ให้ได้บ่อยขึ้น ๆ จนทำได้ตลอดวัน

  อินสปายราขอเชิญชวนให้ทุกคนลองดู เพราะการรู้จักตัวเองเป็นรากฐานของความสุขและความสำเร็จในชีวิต

  เขียนโดย อ.เอ้ อิศรา  สมิตะพินทุ