หลายคนที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติ อาจเคยพบว่า บริษัทส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

คำว่า Respect  เป็นคำที่เข้าใจผิดมากที่สุดคำหนึ่งของคนไทย เพราะคนไทยแปลคำนี้ว่า“เคารพ” ซึ่งทำให้เราเข้าใจไปว่า

เป็นความเคารพที่ผู้น้อยหรือเด็กต้องมีต่อผู้ใหญ่ ลูกน้องต้องมีต่อหัวหน้า เป็นต้น ซึ่งยังไม่ใช่จิตวิญญาณของคำนี้

ในความหมายที่เป็นสากล คำว่า Respect หรือเคารพนั้น คือการเคารพในความเป็นมนุษย์ของอีกฝ่าย ถ้าเราแปลแบบนี้

ไม่ว่าจะรวยจน เด็กหรือผู้ใหญ่ อยู่ในฐานะอะไรในกลุ่มชนนั้น ทุกคนล้วนแต่มีสิทธิ์ได้รับความเคารพ และมีหน้าที่ต้องให้

ความเคารพแก่อีกฝ่ายทั้งสิ้น

ไม่ใช่แค่ลูกน้องต้องเคารพหัวหน้า แต่หัวหน้าก็ต้องเคารพลูกน้อง และลูกน้องก็ยังต้องเคารพลูกน้องกันเองด้วย

พฤติกรรมที่จับต้องได้ ที่จะทำให้เราเข้าใจคำนี้มากขึ้น เช่น

– เมื่ออีกฝ่ายกำลังเสนอความคิดเห็น เราจะฟัง ไม่ตัดบท ไม่แสดงความเห็นเชิงดูถูกความคิดของเขา

– ถึงแม้เราไม่เห็นด้วย เราก็ต้องแสดงความไม่เห็นด้วยของเรา ด้วยคำพูดที่สุภาพให้เกียรติ

– ไม่ใช้คำพูดหยาบคายกับเขา

– ไม่พูดจาตีค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่น เช่น “คนพวกนี้เค้าก็คิดได้แค่นั้นแหละ”

– ขอบคุณ ในสิ่งที่คนอื่นทำให้ แม้จะเป็นหน้าที่เขา และแม้เขาจะมีตำแหน่งต่ำกว่าคุณ

– ขอบคุณในความปรารถนาดี และความตั้งใจของเขา แม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ได้ดั่งใจเรา

– ชื่นชม ให้กำลังใจ และแสดงความสนใจในความเป็นปัจเจกชนของเขา แสดงให้เขาเห็นว่าเขามีตัวตนและสำคัญ

– ขอโทษ เมื่อเราล่วงเกินหรือทำผิดต่ออีกฝ่าย ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

– รักษาคำพูดที่ให้ไว้ต่อเขา

– รักษาเวลาของเขา ไม่ปล่อยให้เขารอเราเมื่อตกลงเวลากันแน่นอนแล้ว

– พูดโดยมองหน้าเขา

หากพวกเราช่วยกัน เริ่มจากตัวเราที่ปฏิบัติต่อทุกคนไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งใด ด้วยความเคารพ เราจะมี

สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่นอกจากจะนำความสุขมากให้ ยังเอื้อให้เกิดการร่วมมือให้เกิดผลงานที่เยี่ยมยอดอีกด้วย