การตั้งเป้าหมาย ไม่ใช่แค่การกำหนดว่าอยากได้อะไร แต่คือการวางแผนด้วยว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้สำเร็จตามนั้น

กระบวนการตั้งเป้าหมาย จึงสำคัญกว่าตัวเป้าหมายนั้นเองเสียอีก พลังของเป้าจึงอยู่ที่การวางแผน และการลงมือทำ

เพราะในกระบวนการตั้งเป้าหมาย เราจะผ่านกระบวนการคิด และวางแผนการกระทำ คาดการณ์ปัญหาและอุปสรรค

หาวิธีป้องกัน หรือวิธีแก้ไข รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เราเห็นแล้วว่ายังไม่พร้อมในหลาย ๆ จุด

ซึ่งเป็นมุมมองที่เราจะช่วยให้การลงมือทำสำเร็จมากขึ้น

ถ้าตอนนี้เรามีเป้าหมาย แต่ไม่มีแผนการลงมือทำ และไม่รู้ว่าจะลงมือทำอะไรอย่างไร วิธีจัดการคือ :

1. ตั้งเป้าย่อยเป็นการหาไอเดียลงมือทำ โดยให้เวลาจำกัดแก่ตัวเอง เช่น

–  โทรถามคนที่เคยทำสิ่งคล้าย ๆ กันนี้สามคนภายในสัปดาห์นี้

–  กูเกิลวันละชั่วโมง ต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ ให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ไอเดียในการลงมือทำ

–  ไปเลือกซื้อหนังสือ 3 เล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วอ่านให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อสรุปเป็นไอเดียมากที่สุด

2. ลงมือทำทันทีเมื่อเห็นหนทางคร่าว ๆ เดี๋ยวค่อยมาปรับแผนให้ชัดขึ้นในอนาคตอันใกล้ (เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่ได้

ลงมือทำเสียที)

โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีการบัญญัติศัพท์ที่อธิบายโลกปัจจุบันว่า วูก้า (VUCA –Vulnerability,Uncertainty,

Complexity, Ambiguity) นั่นคือเต็มไปด้วย ความเปราะบาง ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ ซึ่งเห็นได้

ชัดเจนในตลาดหุ้น โลกธุรกิจ และโลกอินเตอร์เน็ตเมื่อโลกเปลี่ยน วิธีคิดเราก็ต้องเปลี่ยนตาม

สมัยก่อน เราอาจเคยชินกับการวางแผนให้ครอบคลุม และเราสามารถทำได้เพราะสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงช้าเคยเป็นอย่างไร

ก็ยังเป็นอย่างนั้น เราจึงสามารถวางแผนได้ครอบคลุมเพราะเป็นแผนที่อ้างอิงอดีต แต่เมื่อโลกเราซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็ว

ถ้าเราหมายมั่นจะได้แผนซึ่งครอบคลุมครบถ้วน เราจะใช้เวลามาก และอาจไปไม่ถึงจุดที่ชัดเจนขนาดนั้น แผนที่ดีกว่าคือแผน

คร่าว ๆ แต่มีความชัดเจนว่าเราตั้งสมมติฐานว่าอะไรในกระบวนการคิดนั้น แล้วลงมือทำเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น มาปรับปรุง

แผนของเรา

เช่น ถ้าเราอยากเริ่มธุรกิจใหม่ เราอาจลงมือทำชิ้นที่เห็นชัดก่อน คือ การลองทำสินค้าตัวอย่าง ตั้งราคา แล้วลองขายกับคนที่

รู้จักเพื่อให้ได้ข้อมูลมาคิดต่อยอดว่าจะตั้งร้านที่ไหน อย่างไรดี บางทีเราอาจได้ข้อมูลว่าไม่ต้องเปิดหน้าร้านเลยก็ได้

เห็นดังนี้แล้ว หยิบปฏิทินมา แล้วกำหนดวันเวลาในการทำที่แน่นอนลงไปในปฏิทินเราได้เลย!

เขียนโดย อ.เอ้ อิศรา  สมิตะพินทุ