หลักสูตร “ก้าวข้ามความขัดแย้ง” ของอินสปายรา ใช้ชื่อหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษว่า “Grow from Conflicts”

ซึ่งไม่ใช่การแปลภาษาไทยตรง ๆ แต่เราเลือกชื่อนี้เพื่อคงแก่นของหลักสูตรไว้ นั่นคือการก้าวข้ามข้อจำกัด และการเติบโต

ส่วนบุคคล และส่งผลมาเป็นความเติบโตขององค์กร

ถ้าพูดกันขำ ๆ ว่า ถ้าเราไม่ Grow from Conflicts เราจะ Grow Conflicts แทน

นั่นคือ ถ้าเราไม่เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เก่งขึ้น จากทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง เราจะกลายเป็นติดอยู่ในวังวน

ของความขัดแย้ง กลายเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งและทำให้มันใหญ่ขึ้น ๆ

เราจะเติบโตจากความขัดแย้งได้อย่างไรบ้าง

1.  รู้จักแยกแยะ ว่าจริง ๆ เราขัดแย้งกับเขาเรื่องอะไรกันแน่

2.  รู้จักพิจารณาการกระทำ และผลของการกระทำ ว่าเรามีพฤติกรรมอะไร ส่งผลอย่างไรต่อใครบ้าง

3.  รู้จักตัวเอง เห็นตัวเองว่าเรามีแนวโน้มในการรับมือกับความขัดแย้งอย่างไร

4.  เห็นอคติและการตัดสินคนอื่นของตัวเราเอง

5.  รู้จักเลือกวิธีรับมือกับความขัดแย้งที่ได้ผลดีมากขึ้น

6.  มีสติ และฝึกดูอารมณ์ตัวเองขณะเกิดความขัดแย้งตรงหน้า และความคิดตัวเองที่ก่อตัวขึ้นแม้ช่วงที่ไม่ได้เผชิญหน้า

7.  รู้จักฟังเพื่อเข้าใจอีกฝ่าย

8.  รู้จักการฟังโดยรู้จักแยกเนื้อหาที่เขาพูดและการตีความของเรา

9.   รู้จักพลิกมุมมอง และขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้น

10. รู้จักให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ให้อภัยทั้งเราและเขา และให้โอกาสทั้งเราและเขาในการเริ่มใหม่

11. ยอมรับในความต่างของคนอื่น

12. ยอมรับแม้เมื่อไม่มีทางแก้ไขความขัดแย้งได้ สามารถเดินหน้าต่อไปโดยไม่ถูกตรึงไว้กับความขัดแย้งนั้น

 

เป็นอย่างไรบ้าง เห็นหรือยังว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นโอกาสฝึกตนที่มีคุณค่ามหาศาลอย่างไร ?

วันนี้คุณขัดแย้งกับใครหรือยัง และคุณเติบโต หรือความขัดแย้งเป็นฝ่ายเติบโตแทนคุณ ?

เขียนโดย อ.เอ้ อิศรา  สมิตะพินทุ