น้อง พี่มีเรื่องจะสารภาพ….. ไม่มีใครอยากเป็นมนุษย์นายหรอก คนที่ไม่น่ารัก ดูเหมือนบ้าอำนาจ เอาตัวเองเป็น

ศูนย์กลาง เครียดตลอดเวลา

แต่ความกดดันของงาน ที่จะต้องส่งมอบผลงาน ประกอบกับทักษะการเป็นผู้นำที่พี่ ๆ เองก็ยังต้องฝึกฝนอยู่ทุกวัน

อาจทำให้พี่ ๆ ของคุณพลั้งเผลอไปบ้างบางครั้ง ซึ่งน้อง ๆ เอง เมื่อไปถึงจุดนั้น คุณก็มีสิทธิ์กลายร่างจากนายธรรมดาเป็น

“มนุษย์นาย” เช่นกัน เพราะ การเป็นหัวหน้าเป็นทักษะต้องเรียนต้องฝึก ไม่มีใครทำเป็นแต่เกิด

 

สัปดาห์ที่แล้ว เราสอนหัวหน้าว่า ก่อนพูดหยุดสักนิด แล้วถามตัวเองว่า นี่เราพูดเพื่อเราหรือพูดเพื่อเขา (อ่านบทความ

“เราพูดเพื่อใคร”จากสัปดาห์ที่แล้ว ) คำพูดของเรา เป็นความหวังดีล้วน ๆ หรือเจือด้วยความโกรธ หรือความรู้สึกว่าเขาโง่

เราฉลาด

 

คราวนี้ ลูกน้องล่ะ ถ้าเจอคำพูดแรงๆ ทำอย่างไรดี

1. ขอให้เข้าใจว่า หลายๆ ครั้ง สิ่งที่คนอื่นพูด มันสะท้อนความเป็นเขามากกว่าความเป็นเรา เช่น คำพูดที่เขาพูดมัน

สะท้อนความโกรธของเขา ความต้องการการยอมรับของเขา เป็นต้น อันนี้ทุกคนเป็นหมดนะคะ สังเกตตัวเองดี ๆ

เราก็พูดเพื่อเราเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเข้าใจความจริงนี้แล้ว ก็จะเข้าใจคนพูดได้ง่ายขึ้น ให้โอกาสเขาพูดบ้าง เราไม่ต้องเก็บ

มาขุ่นใจทุกเรื่อง

2. เก็บมาแต่บทเรียนที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนของเรา เมื่อเราไม่จิตตกขุ่นมัว เราจะใจร่ม ๆ และถามตัวเองได้ว่า

เราควรปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างไรดี เลือกกรองเอามาแต่เนื้อๆ แค่นั้น น้ำขุ่นๆ เททิ้ง ไม่ต้องวนคิดนะค่ะ

ถ้าเราทำเก่ง ต่อไปเราจะช่วยเหลือจัดการคนอารมณ์ร้อนรอบตัวได้ ดึงให้เขาเย็นลงได้ คิดดูสิคะว่า โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นแค่ไหน

ด้วยการฝึกวันละเล็กน้อยของเรา

เปลี่ยนก่อน ฝึกก่อน ไม่ต้องรอคนอื่นเปลี่ยนคะ