บางครั้งจะมีผู้อบรมมาปรึกษาเราว่า ตัวเองทำงานแล้วไม่มีความสุข อยากลาออก ขอความเห็นว่าจะลาออกหรืออยู่ต่อดี

ซึ่งวิทยากรของอินสปายรามักจะให้ข้อคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการฝึกตนไปว่า ควรลาออกเพราะเหตุผลที่ดึงดูดคุณในที่

ทำงานใหม่ ไม่ใช่เหตุผลที่ผลักคุณในที่ทำงานเก่า หมายความว่า

1. ที่ใหม่เต็มไปด้วยโอกาสที่ดีของคุณ ในการทำงานที่คุณอยากทำ มีความก้าวหน้า ได้พัฒนาท้าทายตัวเอง

ได้สนุกกับการทำงาน ได้เจอผู้คนที่คุณอยากเจอ สังเกตว่าเราเน้นเรื่องการพัฒนาตน มากกว่าแค่การได้เงินเดือนที่

มากขึ้น เพราะถ้าคุณทำงานบางอย่างด้วยความทุกข์เมื่อได้เงินเดือนน้อย การได้เงินเดือนมากขึ้นไม่ได้ทำให้คุณมี

ความสุขขึ้น มันแค่ทำให้คุณอดทนกับความทุกข์ได้ยาวนานขึ้นเท่านั้น

2. งานที่เก่าอาจไม่ได้ถูกใจคุณ 100% แต่คุณไม่ได้วิ่งหนีมัน และไม่ได้วิ่งหนีใคร ที่คุณไม่ชอบหน้า คุณกำลัง

สอนใจตัวเองว่า ไม่มีอะไรได้ดั่งใจทั้งหมด และคุณไม่ใช่คนอ่อนแอที่จะวิ่งหนีเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ถูกใจ แต่คุณ

สามารถอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบ และเรียนรู้เติบโตจากมันได้ บทเรียนนี้สำคัญมาก เพราะถ้าคุณปล่อยให้ตัวเอง

วิ่งหนี คุณจะไปเจอเหตุการณ์เดียวกันอีก เพราะความสมบูรณ์แบบคือความจริงของชีวิตและมีอยู่ทุกที ถ้าคุณยังไม่

ก้าวข้ามและเก่งขึ้น คุณจะต้องวิ่งหนีต่อไป คุณอาจวิ่งหนีปัญหาได้ชั่วคราว แต่คุณวิ่งหนีตัวเองไม่ได้

ดังนั้น มาทำตัวเองให้เข้มแข็งดีกว่า

3. คุณสามารถเดินออกไปได้อย่างสง่างาม จำไว้ว่าโลกใบนี้กลมมาก ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่คุณควรสร้างสม อย่าเดิน

ออกจากที่ไหนแล้วฝากความรู้สึกแย่ ๆ ไว้กับคนที่นั่น คุณไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะเวียนมาพบเจอเขาอีกเมื่อไหร่ หรือ

มีใครในที่ใหม่ที่เขารู้จักบ้าง ถ้าอยากจะลาจาก ขอให้ลาจากในภาพที่บริษัทเก่ารู้สึกดีต่อคุณ เสียดายคุณ และอวยพร

ให้คุณประสบความสำเร็จ มันจะดีกว่ามากทำงานของคุณให้เสร็จ โอนถ่ายงานให้เรียบร้อย และอาจให้ความช่วย

เหลือตามความเหมาะสมแม้จากไปแล้ว

4. คุณเริ่มที่ใหม่ได้ด้วยความรู้สึกดีเต็มที่ ไม่ต้องพะวงกับอดีต เพราะคุณทำทุกก้าวอย่างดีที่สุด เมื่อพูดถึงอดีต

ก็เต็มไปด้วยข้อคิดและการเรียนรู้ดี ๆ ไม่ใช่ไปบ่นเรื่องที่เก่าให้คนที่ใหม่ฟังอีก แบบนั้นคนเก่าคงรู้สึกแย่ถ้ารู้เข้า

คนใหม่ก็ไม่ไว้ใจคุณและคุณนั่นแหละที่จะเสียความน่าเชื่อถือ

และด้วยมุมมองนี้ บางคนจะเห็นตัวเองว่า ปัญหาไม่ใช่งานไหน แต่ใจไหนต่างหาก

ถ้าเราตั้งใจไว้ถูก งานไหนก็มีความสุขและสำเร็จได้ แต่ถ้าตั้งใจไว้ผิด งานที่เริ่มต้นเหมือนใช่ ก็อาจลงท้ายไม่ใช่ ได้เช่นกัน

เขียนโดย อ.เอ้ อิศรา  สมิตะพินทุ