คนคิดบวก ต่างจาก คนโลกสวย อย่างไร ?

เดี๋ยวนี้มีกระแสพัฒนาตนเองที่สอนให้คนคิดบวก ซึ่งแรงพอ ๆ กับกระแสการแซวคนว่า โลกสวย

ถ้าเราไม่รู้ เราจะหลงล้อเลียนคนคิดบวก และเราจะไม่ยอมเป็นคนคิดบวกเด็ดขาด เพราะเราไม่อยากโดนล้อว่าโลกสวย

เมื่อเราพิจารณาสองสิ่งนี้ใกล้ ๆ จะพบว่ามันต่างกันคือ :

1. การคิดบวกไม่สอนให้ปฏิเสธปัญหาและความจริง แค่เพียงเราไม่ได้โฟกัสว่าปัญหานั้นเป็นเรื่องใหญ่หรือประเด็น

ที่สำคัญที่สุด ในขณะที่คนโลกสวยอาจปฏิเสธความจริงคล้าย ๆ กับการหันหน้าเมินเสีย เช่น เมื่อเจอคนที่โกหกเรา

คนคิดบวกบอกว่า“เขาน่าจะมีเหตุผลบางอย่างเลยไม่บอกความจริง” ในขณะที่คนโลกสวยบอกว่า

“เขาคงไม่ได้ตั้งใจมั๊ง”

2. การคิดบวกเพิ่มความรู้สีกดีและเพิ่มพลัง ในขณะที่โลกสวยทำให้รู้สึกดีอย่างเดียว จากตัวอย่างข้างต้น

ทั้งคนคิดบวกและคนโลกสวยจะรู้สึกดีขึ้น คือโกรธคนที่โกหกน้อยลง แต่ความต่างคือ คนคิดบวกจะได้พลังในการ

ไปคิดไปลงมือทำต่อว่าทำอย่างไรเราจะเข้าใจเขามากขึ้น จะช่วยเขาได้อย่างไรไม่ให้โกหกอีก ในขณะที่คนโลกสวย

พร้อมจะหยุดอยู่แค่นั้น ไม่ทำอะไรกับปัญหานี้

3. การคิดบวกเอื้อต่อการขยายมุมมองได้กว้างขึ้น แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น เมื่อสมองอยู่ในโซนคิดบวก เราสามารถ

ถามคำถามตัวเองอีกมากมาย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด เช่น อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิ่งนี้ อีกฝ่าย

อาจคิดต่างไปอย่างไร อะไรเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขก่อน อะไรแก้ง่ายที่สุด อะไรแก้ได้ที่ตัวเราเอง อะไรแก้ไม่ได้แต่ต้อง

ยอมรับ เป็นต้น การคิดบวกเสริมพลังให้ตั้งคำถามต่าง ๆ เกิดไอเดียใหม่ ๆ ส่งเสริมความร่วมมือ ในขณะที่โลก

สวยมักจะยอมรับสภาพอย่างเดียว หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ได้ลงลึกถึงสาเหตุ

4. คนคิดบวกสร้างพลังให้คนอื่น แต่คนโลกสวยอาจบั่นทอนพลังของคนรอบข้าง เวลาเราอยู่ใกล้กับคนคิดบวก

เราจะเห็นวิธีคิดของเขา เห็นการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาของเขา เมื่อเราไปปรึกษาเขา ดูเหมือนเขาจะมีมุมมองดี ๆ

ทำให้เราเกิดไอเดียดี ๆ และมีความหวังไปด้วย น่าแปลกมากที่คนโลกสวยส่วนใหญ่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ คนที่อยู่

รอบ ๆ ตัวคนโลกสวย มักจะมองข้ามคนโลกสวยไปเสีย ประมาณว่าเธอโลกสวยก็อยู่ในโลกของเธอเถิด โลกของ

ฉันมันไม่ได้สวยอย่างเธอ และบางคนโลกสวยมากจนคนรอบข้างเพลีย เพราะคุยด้วยทีไร เหมือนไม่ได้ยิน ไม่ยอมรับ

รู้ปัญหาเลย 

การคิดบวก เมื่อฝึกมาดีแล้ว เพิ่มพลังให้เราและคนรอบข้างได้อย่างแท้จริง

ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้น ลองตรวจสอบดูว่า คุณเป็นแค่คนโลกสวยอยู่หรือเปล่า อย่าติดอยู่แค่ระดับนั้น คุณสามารถคิดบวก

ได้โดยไม่ต้องโลกสวย และมันก็ดีกว่าด้วยสิ!!